Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Materiaali- ja valmistustekniikka
 • Asiakaslähtöinen valmistustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Entisöinti ja puunkorjaus
 • Massiivipuutuotteiden valmistus
 • Metallikalusteiden valmistus
 • Pintakäsittely
 • Puualan tuotteiden myynti
 • Puutaloelementtien valmistus
 • Kiilakehysten valmistus
 • CNC- ohjelmointi ja -työstö

CNC- työstö

 • CNC- työstö
 • Levytuotteiden valmistus
 • Puusepänalan valmistustoiminta

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Äidinkieli, suomi
 • Toinen kotimainen kieli, ruotsi
 • Toinen kotimainen kieli, ruotsi (valinnainen)
 • Vieras kieli, A-kieli englanti
 • Vieras kieli, A-kieli englani (valinnainen)

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen

 • Matematiikka
 • Matematiikka (valinnainen)
 • Fysiikka ja kemia
 • Fysiikka ja kemia (valinnainen)

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

 • Tieto-ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (valinnainen)

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

 • Yhteiskuntataidot
 • Yhteiskuntataidot (valinnainen)
 • Työelämätaidot
 • Työelämätaidot (valinnainen)
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta (valinnainen)
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (valinnainen)

Sosiaalinen ja kuulttuurinen osaaminen

 • Kulttuurien tuntemus
 • Taide ja kulttuuri
 • Etiikka
 • Psykologia
 • Ympäristöosaaminen
 • Luovi tutuksi
 • Arkielämän taidot
 • Asiointitaidot
 • Hyvinvoiva ja aktiivinen vapaa-aika
 • Hyvät elämäntavat

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

 • Puutuotteiden valmistus
 • CAD-piirrustukset